ျမန္မာဘာသာwww.jivitahospital.org


ရံုးပိတ္ရက္မွအပ
ေန႕စဥ္နံနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၄)နာရီ


 

Our Mission

The noble mission of the Jivitadana Sangha Hospital since its establishment is to provide medical treatment to the sick irrespective of nationality, race, sex, religion, social status wealth or poverty. It is a non profit, non government humanitarian organization dependent on generous donations of the well wishers.

ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ့ေဆး႐ံုႀကီး


ဤပံုေတာ္ကုိအၿမဲ ကုိးကြယ္၍
ဤေဆးရံုႀကီး၌ လွဴဒါန္းသည္တုိ႕ကုိ
အစဥ္သတိရေနသူအား
စာ၀ါႏုႆတိ ျဖစ္ပါသည္။
ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ့ေဆး႐ံုႀကီးသည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ကုသိုလ္ျဖစ္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး၊ ေဆးကုသမႈ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္း ျပည္ပ အလွဴရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြ၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဆး႐ုံႀကီးကို ၁၉၄၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိိဳလ္မ်ားက အခမဲ့ ေဆးေပးခန္းေလးတစ္ခုအျဖစ္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကားေတာရလမ္းတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။JIVITADANA SANGHA HOSPITAL
   
Location - No.38, Komin Kochin Road, Bahan Township, Yangon.
Telephone - 951-557733၊ 541795၊ 545782
Email - sanghahospital.sangha@gmail.com
Fax - 951-545996
Website - http://www.jivitahospital.org

ေဆးရံုေပၚေပါက္လာပံု | ေဆးရံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ | လက္ရိွအေျခအေန | သံဃာသီလရွင္မ်ားအားေဆးကုေပးျခင္း | လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအားေဆးကုေပးျခင္း | အလွဴခံရရိွမႈ | ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္ | ေဆးရံုႀကီးတြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား
Copyright © 1940 - 2016 Jivitadana Sangha Hospital. All rights reserved. Powered by Information Matrix.