Englishwww.jivitahospital.org
ဇိဝိတဒါန သံဃာ့ေဆး႐ုံႀကီး၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္

လူမ်ိဳးမေ႐ြး ဘာသာမေ႐ြး ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေ႐ြး လာလာသမွ် မက်န္းမာသူ ဂိလာန ပုဂၢဳိလ္မ်ားအား အခမဲ့ စမ္းသပ္ ေဆးဝါးမ်ား ကုသေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

ေဆးရံုႀကီးတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား


ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ ဒါနသမၸတၱိလူငယ္လုပ္အားေပးအဖြဲ႕၀င္မ်ား ေဆးရံုႀကီး၀င္းအတြင္း၊ အျပင္သန္႕ရွင္းေရး လုပ္အားဒါနျပဳၾကျခင္း။

ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ဒါနသမၸတၱိလူငယ္
လုပ္အားေပးအဖြဲ႕၀င္ က်ား (၈)ဦး၊ မ(၆)ဦးတုိ႕သည္ ၂၄-၅-၂၀၁၅ - တနဂၤေႏြေန႕နံနက္ (၉)နာရီမွ (၁၁-၃၀) နာရီထိ၊ ဇီ၀ိတဒါန သံဃာ့ေဆးရံုႀကီး၊ သံဃာျပင္ပလူနာဌာန၊ သံဃာအတြင္း
လူနာဌာနတုိ႕၏ ေရအိမ္၊ ေရခ်ဳိးခန္း၊ လူနာခန္းမ်ားကုိ သန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း၊ သံဃာေဆာင္ျပင္ပအမႈိက္မ်ားရွင္းလင္းျခင္း၊
ေရစီးေရလာေျမာင္းမ်ားရွင္းျခင္း၊ အထူးကု
ေဆးရံုႀကီး အေရးေပၚေလွခါးမ်ားရွင္းလင္းျခင္း အလွဴ မဂၤလာခန္းမ၀န္းက်င္ သန္႕ရွင္းေရးမ်ား
ျပဳလုပ္၍ ကုသုိလ္ယူလုပ္အားေပးၾကပါသည္။

 

ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံုအသင္းႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး (၂ဝ၁၄)က်င္းပျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကိုယ့္မင္း
ကိုယ့္ခ်င္းလမ္းအမွတ္(၃၈)ရိွ၊ဇီဝိတဒါန
သံဃာ့ေဆးရံုအသင္းႏွစ္ပတ္လည္
အစည္းအေဝး(၂ဝ၁၄) ကို ၂၁.၃.၂ဝ၁၅ရက္
ေန႕ အဆိုပါ ေဆးရံုမဂၤလာခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

အစည္းအေဝးသုိ႕ ေဆးရံုအသင္း
သားမ်ားနွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ
ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္
ၾကျပီး၊ သဘာပတိအျဖစ္ေဆးရံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ အခမ္းအနားမႈးမ်ားအျဖစ္၊ တဲြဖက္အတြင္းေရးမႈး (၁)ဦးေအးေမာင္သန္းႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးသိန္းဟန္တုိ႕က
ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ သဘာပတိကအမွာစကားေျပာၾကားၿပီး၊ ေဆးရံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၏ ႏွစ္ပတ္လည္
အစီရင္ခံစာကို အတြင္းေရးမႈးဦးသိန္းေအာင္ကလည္းေကာင္း၊ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းကို
ဘ႑ာေရးမႈး ဦးခင္ၿငိမ္းကလည္းေကာင္း ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းၾကၿပီး အစည္းအေဝး၏
အတည္ျပဳခ်က္ရယူသည္။

ထို႕ေနာက္ တဲြဖက္အတြင္းေရးမႈး(၁) ဦးေအးေမာင္သန္းက ေဆးရံုစည္းမ်ဥ္း
ျပင္ဆင္ျခင္းကို တင္သြင္း၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူသည္။

ထုိ႕ေနာက္ ၂ဝ၁၅ခုနွစ္အတြက္ ျပင္ပ
စာရင္းစစ္ခန္႕ ထားျခင္းကို ေၾကျငာၿပီး အစည္းအေဝးကို ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

 

 

ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႕ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ထံမွ ၾသဝါဒခံယူပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အထူးဂုဏ္ထူး
ေဆာင္ဆုရ ဇီဝိတဒါန သံဃာ့
ေဆး႐ံုႀကီး (ရန္ကုန္) တည္ေထာင္ျခင္း
(၇၅) ႏွစ္ေျမာက္ စိန္ရတု အထိမ္း
အမွတ္အျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့
မဟာနာယကအဖြဲ႕ ဆရာေတာ္ၾကီး
မ်ားထံမွ ၾသဝါဒခံယူပြဲ အခမ္းအနားကို ၉.၅.၂၀၁၅ ရက္ (စေနေန႔) နံနက္ (၉း၃၀)
နာရီက အဆိုပါ ေဆး႐ံုႀကီး ေဝဇယႏၲာခန္းမ
ေဆာင္ႀကီးတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ပင့္ေလွ်ာက္
ထားေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး (၁၀) ပါးႏွင့္အတူ၊ ေဆး႐ံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သီလရွင္ ေဆးကုသေဆာင္ ထိမ္းသိန္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္
မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္မ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနားကို နေမာတႆသံုးႀကိမ္ရြတ္ဆိုဖြင့္လွစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ဆရာေတာ္ အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ ဘဒၵႏၲဝိေကာဇယ (မိတၳီလာဆရာေတာ္ႀကီး) ထံမွ ငါးပါသီလခံယူေဆာက္တည္ၾကၿပီး ေဆး႐ံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္က ၾသဝါဒခံယူပြဲ က်င္းပရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပေလွ်ာက္ထားရာ မိတၳီလာဆရာေတာ္ႀကီးကၾသဝါဒကထာႁမြက္ၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား သကၤန္းႏွင့္ လွဴ ဖြယ္ပစၥည္းမ်ားဆက္ကပ္
လွဴ ဒါန္းၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာ
နာယကအဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ဆရာေတာ္၊ အဂၢမဟာေဇာတိကဓဇ ဘဒၵႏၲကုသလ (ထန္းတပင္ဆရာေတာ္ႀကီး) က ေရစက္ခ် တရားေဟာၾကားေပးသည္။

ထို႔ေနာက္အခမ္းအနားကို ဗုဒၶသာသနံ
စိရံတိ႒တုသံုးႀကိမ္ရြတ္ဆို ဆုေတာင္း၍ ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

 

 

ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆး႐ံုႀကီး (ရန္ကုန္) အလင္းေရာင္ ပရဟိတလူငယ္လုပ္အားေပးအဖြဲ႕မွ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္အားဒါန ေပးလွဴ ျခင္း

၁၀.၅.၂၀၁၅ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) နံနက္
(၉)နာရီတြင္ အလင္းေရာင္ပရဟိတ
လူငယ္ လုပ္အားေပးအဖြဲ႕မွ လူငယ္
အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီး (၄၀)ဦးတို႔က
ဇီဝိတဒါနေဆး႐ံုႀကီး (ရန္ကုန္) တြင္
သန္႔ရွင္းေရးလုပ္အား ဒါနေပးလွဴ
ၾကရာေဆး႐ံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အတြင္း
ေရးမွဴး ဦးေအးေမာင္သန္း၊ တြဲဖက္
အတြင္းေရးမွဴး(၃) ဦးတင္ေသာင္းႏွင့္
ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီးေဒါက္တာဦးလွျမင့္ (၉) တို႔က ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ေနရာမ်ားသက္မွတ္ခြဲေဝေပးၾကပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ လုပ္အားေပးလူငယ္မ်ားက
သက္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ
လုပ္အားဒါန ေပးလွဴၾကသည္။

လုပ္အားေပးအခမ္းအနားအၿပီးတြင္
ေဆး႐ံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က လုပ္အားေပး
လူငယ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္ၿပီး
မုန္႔ဟင္းခါးျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့ပါသည္။

 

 

ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံုႀကီး (ရန္ကုန္) ဝါတြင္းစုေပါင္း ေသြးလွဴဒါန္းပြဲ က်င္းပ ရန္ကုန္ ေအာက္တိုဘာ ၄

ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ေဆးရံုၾကီး (ရန္ကုန္)၏
(၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ဝါတြင္းစုေပါင္း
ေသြးလွဴဒါန္းပြဲကို ယေန႔နံနက္ (၈)
နာရီက အဆိုပါ ေဆး႐ံုႀကီး ရာဇၿဂိဳလ္
ေဆာင္ အလွဴေတာ္မဂၤလာခန္းမ၌
က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ေဆး႐ံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အဖြဲ႕နာယကႀကီးမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊သီလရွင္ေဆး႐ံု ထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီဝင္
မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေသြးလွဴဒါန္းမည့္
သံဃာေတာ္၊ သီလရွင္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားတတ္ေရာက္ၾကပါသည္။

ေရွးဦးစြာအခမ္းအနားမွဴး ဦးတင္ေမာင္ဝင္းက အခမ္းအနား ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း ေၾကၿငာၿပီး၊
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) ေဒါက္တာဦးလွျမင့္က ေသြးလွဴဒါန္းပြဲ က်င္းပရျခင္း
အေၾကာင္းႏွင့္ ေသြးလွဴရွင္မ်ားအား ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔နာက္ေသြးလွဴရွင္မ်ားကိုယ္စား ဦးေသာင္းစိန္က ေသြးလွဴဒါန္းရျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္
စကားေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္အခမ္းအနားမွဴး ဦးတင္ေမာင္ဝင္းက ေသြးလွဴဒါန္းရမည့္ အစီအစဥ္ကို ရွင္းလင္း
ေျပာၾကားၿပီး ေသြးလွဴရွင္မ်ားက ေသြးမ်ားလွဴဒါန္းရာ အမ်ိဳးသားေသြးဌာနမွ တာဝန္ခံဆရာႀကီး
ေဒါက္တာေဒၚသီတာေအာင္ႏွင့္အဖြဲ႕က စနစ္တက် လက္ခံယူၾကသည္။

ယေန႔ေသြးလွဴဒါန္းပြဲတြင္ သံဃာ၊ သီလရွင္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား စုစုေပါင္း(၂၃၃) ဦးတို႔ ေသြးလွဴဒါန္း
ခဲ့ၾကၿပီး၊ အမ်ိဳးသားေသြးဌာနမွ အားေဆးမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားမွ အာဟာရထုပ္မ်ား၊ အိုဗာတင္ဘူးမ်ား၊ မုန္႔ထုပ္မ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

 

ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံုႀကီး (ရန္ကုန္) (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ဝါတြင္းစုေပါင္း
ေသြးလွူဒါန္းပဲြ

ႏွစ္စဥ္က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာ ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံုႀကီး( ရန္ကုန္)၏ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ဝါတြင္း
စုေပါင္းေသြးလွဴ ဒါန္းပဲြကို ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္းျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္-

က်င္းပမည့္ရက္ . . . ၁၃၇၆ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြ်တ္လဆန္း(၁၁)ရက္

၂ဝ၁၄ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ(၄)ရက္၊ (စေနေန႕)

က်င္းပမည့္အခိ်န္. . . နံနက္(၈)နာရီမွေန႕လယ္(၁)နာရီထိ

က်င္းပမည့္ေနရာ . . . အလွဴေတာ္မဂၤလာခန္းမ

ပါဝင္လွဴဒါန္းလိုသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါဌာနမ်ားသို႔လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ
၃ဝ.၉.၂ဝ၁၄ရက္(၄)နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

(၁) ေဆးရံုအုပ္ႀကီးရံုး ၅၅၈၄၃၄

(၂) ျပင္ပလူနာဌာန(သံဃာ) ၇၃ဝဝ၆၄၄၆

(၃) ျပင္ပလူနာဌာန(သီလရွင္) ၅၄၂၇ဝ၆

(၄) ျပင္ပလူနာဌာန(လူပုဂၢိဳလ္) ၅၅၂၅၄၂

(၅) လူမႈဆက္ဆံေရးဌာနစု ၅၄၁၇၉၅, ၅၅၈၄၃၇

 

ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံုႀကီး(ရန္ကုန္) တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ နားေရာဂါကု
ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားကုသေပးျခင္း

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ နားေရာဂါအထူးကုဆရာဝန္
ႀကီး Dr. Soontorn Antarsena
ေခါင္းေဆာင္၍ အဖြဲ႕ဝင္ (၂၁) ဦး
ပါဝင္ေသာ Ear Surgery Mobile Unit (ESMU) အဖြဲ႕သည္ ၂၁.၈.၂၀၁၄ ရက္မွ ၂၃.၈.၂၀၁၄ ရက္အထိ ဇီဝိတ ဒါနသံဃာ့
ေဆးရံုႀကီး (ရန္ကုန္တြင္ နားေရာဂါမ်ားကို
စမ္းသပ္စစ္ေဆး ခြဲစိတ္ကုသေပးၿပီး
ေဆးဝါးမ်ားကိုပါ လွဴဒါန္းေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ (၃) အတြင္း နားေရာဂါေဝဒနာရွင္ (၉၈၀)ဦးလာေရာက္ကုသမႈခံယူၾကရာ ထုိလူနာမ်ားတြင္ သံဃာေတာ္(၁၁၃)ပါး၊ သီလရွင္(၄၆)ပါး၊ က်ား/မ လူပဂၢိဳလ္(၈၂၁)ဦးပါဝင္ၿပီး၊ နားၾကားစြမ္းရည္
စမ္းသပ္ျခင္းတြင္ (၁၄၄)ဦး၊ ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူသူ (၅၁) ဦးႏွင့္ နားၾကားအထူးကိရိယာ အလွဴခံသူ (၂၇)ဦး ရွိပါသည္။

ESMU အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံုႀကီး(ရန္ကုန္)မွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေဆးရံုအုပ္ႀကီးႏွင့္ ဆရာဝန္မ်ား၊ ေဆးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဝန္ထမ္းမ်ားက ဝုိင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကသည္။

 

ဇီဝိတသံဃာ့ေဆးရံုႀကီးတြင္ ကင္းေထာက္လူငယ္မ်ားလုပ္အားေပးျခင္း

အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္း အမွတ္(၄)
အလံုၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး
ေဒါက္တာေဒၚခိုင္ခုိင္သန္း၊ ဆရာမ
မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား/သူ ကင္းေထာက္
လူငယ္ (၁၀၀) ေက်ာ္တို႔သည္ ၁၀-၈-၂၀၁၄
နံနက္ (၈) နာရီတြင္ ဇီဝိတသံဃာ့ေဆးရံုႀကီး
(ရန္ကုန္) သို႔ လာေရာက္၍ ေဆးရံုေဆာင္
မ်ားႏွင့္ ကုဋီမ်ားကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္အားေပး
ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး၊ ေဆးရံုအတြက္
အလွဴေငြ က်ပ္ -၃၂၅၀၀၀/ိ- ကိုလွဴဒါန္းရာ
ေဆးရုံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆိုၿပီးဧည့္ခံခဲ့ၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ႏိုင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆုမ်ား ခ်ီးျမွင့္ရာတြင္ ဇီ၀ိတဒါန
သံဃာ့ေဆးရံုႀကီး( ရန္ကုန္) သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အထူးဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု
ခ်ီးျမွင့္ခံရျခင္း

 

ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ေဆး႐ံုႀကီး (ရန္ကုန္) ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ဝါတြင္း စုေပါင္း ေသြးလွဴဒါန္းပြဲက်င္းပျခင္း

ဇီဝီတဒါနသံဃာ့ေဆး႐ံုႀကီး (ရန္ကုန္) ၏
၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ဝါတြင္းစုေပါင္း ေသြးလွဴဒါန္း
ပြဲကို ယေန႔ နံနက္ (၈) နာရီက အဆုိပါ
ေဆး႐ံုႀကီး ရာဇၿဂိဳလ္ေဆာင္ အလွဴေတာ္ မဂၤလာခန္းမ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ရာ ေဆး႐ံု
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ နာယကႀကီးမ်ား၊
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ သီလရွင္ေဆး႐ံု
ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း
ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေသြး
လွဴဒါန္းမည့္ သံဃာေတာ္၊ သီလရွင္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တတ္ေရာက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ အခမ္းအနားမွဴး ေဒါက္တာဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္က အခမ္းအနားဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ က ေသြးလွဴဒါန္းပြဲ က်င္းပရျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္
ေသြးလွဴရွင္မ်ားအား ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ အမ်ိဳးသားေသြးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူက လွဴဒါန္းေသာေသြးမ်ား အသံုးျပဳပံုႏွင့္ ေသြးမ်ား
လက္ခံရရွိျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေသြးလွဴရွင္မ်ား ကိုယ္စား ဦးရဲေမာင္ေမာင္ က ေသြးလွဴဒါန္းရျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူ
ဝမ္းေျမာက္စကားေျပာၾကားသည္

ယင္းေနာက္ အခမ္းအနားမွဴးက ေသြးလွဴဒါန္းရမည့္ အစီအစဥ္ကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ေသြးလွဴရွင္
မ်ားက ေသြးမ်ားလွဴဒါန္းရာအမ်ိဳးသားေသြးဌာနမွ စနစ္တက် လက္ခံယူၾကသည္။

ယေန႔ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲတြင္ သံဃာ(၃၄) ပါး၊ သီလရွင္ (၁၀) ပါးႏွင့္ ဝန္ထမ္း (၁၇) ဦး အပါအဝင္ လူပုဂၢိဳလ္ (၁၇၉) ဦးတို႔ ေသြးလွဴဒါန္းခဲ့ၾကၿပီး၊ အမ်ိဳးသားေသြးဌာနမွ အာဟာရထုပ္ႏွင့္ အားေဆးမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားမွ အာဟာရထုပ္မ်ား၊ အိုဗာတင္ဘူးမ်ား၊ မုန္႔ထုပ္မ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

 

ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ေဆး႐ံုႀကီး (ရန္ကုန္) စုေပါင္းေသြးလွဴ ဒါန္းပြဲ က်င္းပမည္

ရန္ကုန္တိုင္း ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆး႐ံုႀကီး၏ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ဝါတြင္းစုေပါင္း
ေသြးလွဴဒါန္းပြဲကို ၁၄.၉.၂၀၁၃ ရက္ (စေနေန႔) နံနက္ (၈) နာရီတြင္ အဆိုပါ ေဆး႐ံုႀကီး အလွဴေတာ္
မဂၤလာခန္းမ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္.

ေသြးလိုအပ္ေနသည့္ လူနာမ်ားအား ဇီဝိတဒါန အသက္ကယ္ႏုိင္ရန္ ရည္မွန္း၍ သံဃာေတာ္မ်ား သီလရွင္မ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက စုေပါင္း ေသြးလွဴဒါန္းၾကမည္ျဖစ္ရာရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး အမ်ိဳးသား
ေသြးဌာနမွ တာဝန္ခံ ဆရာဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕ကလက္ခံယူၾကမည္ျဖစ္သည္။

ပါဝင္လွဴဒါန္းလိုသူမ်ားသည္ လူကိုယ္တိုင္ အဆိုပါ ေဆး႐ံုႀကီး႐ွိ သံဃာေတာ္မ်ား ျပင္ပလူနာဌာန၊ သီလရွင္ ျပင္ပလူနာဌာန၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ျပင္ပလူနာဌာန ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီး႐ံုးႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးဌာနစု
တို႔တြင္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္သည္။ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္စာရင္းေပးသြင္းလိုပါက

သံဃာေတာ္မ်ားျပင္ပလူနာဌာန ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀၀၆၄၄၆

သီလရွင္မ်ားျပင္ပလူနာဌာန ဖုန္း - ၀၁ ၅၄၂၇၀၆

လူပုဂၢိဳလ္မ်ားျပင္ပလူနာဌာန ဖုန္း - ၀၁ ၅၅၂၅၄၂

ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီး႐ံုး ဖုန္း- ၀၁ - ၅၅၈၄၃၄

လူမႈဆက္ဆံေရးဌာနစု ဖုန္း - ၀၁- ၅၄၀၇၉၅

တုိ႔သုိ႔ ၁၂.၉.၂၀၁၃ ရက္ ညေန (၄) နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

 

မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္ (၅၀၀၀) ဦးအား ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ့ေဆး႐ံုႀကီး (ရန္ကုန္) တြင္ ကုသုိလ္ျဖစ္ အခမဲ့ခဲြစိတ္ကုသေပးမည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ Myanmar Eye Care Project မွ သံဃာ၊
သီလရွင္၊ လူပုဂၢဳိလ္ (၅၀၀၀) တို႔အား၊ ဇီ၀ိတဒါန သံဃာ့
ေဆးရံုႀကီးမွ မ်က္စိခြဲစိတ္ကုသေပးရန္ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္း
လိုေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသည္။

 


အဆိုပါကမ္းလွမ္းခ်က္ကို၊ ေဆးရံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ လက္ခံ
ခဲ့ၿပီး၊ ေစတနာလုပ္အားေပး မ်က္စိ အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီး
(၂၃) ဦးတို႔ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းခ်က္အရ ၾသဂုတ္လ ေနာက္ဆံုးအပတ္
မွစ၍ လူနာမ်ားကို ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ လက္ခံ စမ္းသပ္
ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး၊ စက္တင္ဘာ(၃)ရက္ေန႔မွ စတင္ခြဲစိတ္ကုသ
ခဲ့ရာ၊ စက္တင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔အထိ သံဃာ၊ သီလရွင္၊ လူပုဂၢိဳလ္ (၁၂၂) ဦးတို႔အား ခြဲစိတ္ကူသေပးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ခြဲစိတ္ကုသေပးရန္ က်န္ရွိသည့္ လူနာမ်ားကို ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ (၅၀၀) ဦး ခြဲစိတ္ကုသေပးမည္
ျဖစ္ၿပီး အလွဴရွင္၏ ဆႏၵအရ မ်က္စိလူနာ (၅၀၀၀) ဦးအထိ ဆက္လက္ကုသေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံုႀကီး (ရန္ကုန္)အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ (၂၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴပဲြက်င္းပျခင္း

ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံုႀကီး (ရန္ကုန္) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ က်င္းပေသာ (၂၆) ႀကိမ္ေျမာက္၀ါဆို
သကၤန္းကပ္လွဴပြဲကို ၂၈.၇.၂၀၁၂ ရက္ နံနက္ (၁၀း၃၀) နာရီတြင္ အဆိုပါ ေဆးရံုႀကီးအလွဴေတာ္
မဂၤလာခန္းမ၌က်င္းပရာ ေဆးရံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနာယကႀကီးမ်ား၊ ဥကၠ႒ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား တတ္ေရာက္၍ ပင့္သံဃာ (၅) ပါးအား ၀ါဆုိသကၤန္းႏွင့္ လွဴဖြယ္
ပစၥည္းမ်ားကပ္လွဴၾကၿပီးဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၾကသည္။

 

ဇီ၀တဒါနသံဃာ့ေဆးရံုႀကီး (ရန္ကုန္) (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္
၀ါတြင္းစုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ က်င္းပ
ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၄

ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံုႀကီး (ရန္ကုန္) ၏ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္၀ါတြင္း စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲကို ၾသဂုတ္လ (၄) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီကအဆုိပါ ေဆး႐ံုႀကီး ရာဇၿဂိဳလ္ေဆာင္ အလွဴေတာ္
မဂၤလာခန္းမ၌ က်င္းပရာ ေဆးရံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ေသြးလွဴ
ဒါန္းၾကမည့္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ေဆးရံု၀န္ထမ္းမ်ား အပါအ၀င္လူပုဂိၢဳလ္မ်ားတက္
ေရာက္ၾကသည္။ ေရွးဦးစြာ ေဆးရံုအုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္က ေသြးလွဴဒါန္းပြဲ
က်င္းပရျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ေသြးလွဴရွင္မ်ားအား ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားၿပီးေသြးလွဴရွင္ (ေဒၚသီတာလြင္) က ေသြးလွဴဒါန္းရျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ အခမ္းအနားမွဴး ဦးတင္ေမာင္၀င္းက ေသြးလွဴဒါန္းရန္အစီအစဥ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္း
ေျပာၾကားၿပီး ေသြးလွဴရွင္မ်ားက ေသြးမ်ားလွဴဒါန္းၾကရာ အမ်ိဳးသားေသြးဌာနမွ တာ၀န္ခံဆရာ၀န္ႀကီး
တဲြဖက္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဒၚသီတာေအာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕ကစနစ္တက်လက္ခံယူၾကသည္။

ယင္းေဆးရံုးႀကီးအေနျဖင့္ ပထမအႀကိမ္မွ ဒႆမအႀကိမ္အထိ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲမ်ားက်င္းပခဲ့ၿပီး
ေသြးအိတ္ေပါင္း (၁၇၆၀) ကိုအမ်ိဳးသားေသြးဌာနသို႔ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ယေန႔ေသြးလွဴဒါန္းပြဲတြင္ ေသြးလွဴ ရွင္သံဃာေတာ္(၃၁) ပါး၊ သီလရွင္ (၂၇)ပါး၊ ၀န္ထမ္း (၁၂)ဦး
အပါအ၀င္ လူပုဂၢိဳလ္ (၂၇၉) ဦးတို႔က ေသြးလွဴဒါန္းၾကရာ အမ်ိဳးသားေသြးဌာနမွ ေသြးအိတ္စုစုေပါင္း (၃၃၇) အိတ္ လက္ခံရယူခဲ့ပါသည္။

 

ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ့ေဆး႐ံုႀကီး (ရန္ကုန္)
(၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ၀ါတြင္းစုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ

က်င္းပမည့္ရက္………….၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလျပည့္ ေက်ာ္ (၂) ရက္၊
                                            ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၄) ရက္၊ စေနေန႔။

က်င္းပမည့္အခ်ိန္……….. နံနက္ (၈) နာရီမွ ေန႔လယ္ (၁) နာရီထိ။

က်င္းပမည့္ေနရာ……….. အလွဴေတာ္မဂၤလာခန္းမ။

ပါ၀င္လွဴဒါန္းလိုသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါဌာနမ်ားသို႔ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ (၁.၈.၂၀၁၂) ရက္ ညေန (၄)နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

(၁) ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီး႐ံုး ၀၁-၅၅၈၄၃၄

(၂) ျပင္ပလူနာဌာန (သံဃာ) ၀၉-၇၃၀၀၆၄၄၆

(၃) ျပင္ပလူနာဌာန (သီလရွင္) ၀၁-၅၄၂၇၀၆

(၄) ျပင္ပလူနာဌာန (လူပုဂၢိဳလ္) ၀၁-၅၅၂၅၄၂

(၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး ၀၁-၅၄၁၇၉၅၊ ၅၅၈၄၃၇

 

ဗာရာဏသီ (၆) ထပ္ သံဃာ့ေဆးကုသေဆာင္သစ္ႀကီးဖြင့္ပြဲက်င္းပျခင္း
ရန္ကုန္ဧၿပီ (၂)

 

 

 

 


 

ဇီ၀ိတဒါန သံဃာ့ေဆးရံုႀကီး (ရန္ကုန္) တြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးၿပီးျဖစ္ေသာ ဗာရာဏသီသံဃာ
ေဆးကုသေဆာင္သစ္ႀကီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၈)နာရီခြဲက အဆိုပါ ေဆးကုသေဆာင္
သစ္ႀကီးေရွ႕ မ်က္ႏွာစာတြင္ က်င္းပရာ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ
ေဖသက္ခင္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ေဆးရံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ေဆးရံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္က ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားၿပီး
ေဆးကုသေဆာင္သစ္ႀကီးကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ လူမႈေရး၀န္ႀကီးေဒါက္တာျမင့္သိန္း၊
ေဆးရံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ ဂုဏ္ထူးေဆာင္နာယက ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင့္ေဆြ(ၿငိမ္း) ႏွင့္ေဆးရံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္တို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

 

 

 

 

 

 

 

ထုိ႔ေနာက္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဖသက္ခင္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း
ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြတို႔က Touch Screen Imageေပၚတြင္ ၿပိဳင္တူ
လက္တင္၍ ေဆးကုသေဆာင္သစ္ႀကီး၏ ကမၼည္းေမာ္ကြန္းကို ဖြင့္လွစ္ေပးၾကၿပီးေမႊးနံသာရည္မ်ား
ျဖင့္ ပက္ဖ်န္းေပးၾကသည္။

အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္
ေဆးကုသ ေဆာင္သစ္ႀကီးကို လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈ၍ ဂိလာန သံဃာေတာ္မ်ားအား ႏႈတ္ဆက္
အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယင္း ေဆးကုသေဆာင္သစ္ႀကီးကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ ပႏၷက္တင္ မဂၤလာ
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးစတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ရာ က်ပ္ ၈၇၉၀ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၈၅၀၀ကုန္က်
ခဲ့သည္။ ယင္းေဆးကုသေဆာင္ႀကီးတြင္ျပင္ပလူနာဌာန၊ ခြဲစိတ္ကုသေဆာင္၊ ေဆးကုသေဆာင္ႏွင့္
မ်က္စိကုသေဆာင္မ်ားပါ၀င္ၿပီး သံဃာေတာ္ (၁၃၂) ပါးကုိ အတြင္းလူနာအျဖစ္ လက္ခံႏိုင္ေသာ
သံဃာေတာ္ သီးသန္႔ ေဆးကုသေဆာင္ျဖစ္ပါသည္။

 

ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံု ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ အလွဴရွင္မ်ား ဂုဏ္ျပဳပြဲျပဳလုပ္ေပးျခင္း

 

 

 

 


 

ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံုႀကီးသည္ အလွဴေငြမ်ားရရွိရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ား အခ်င္းခ်င္းရင္းႏွီးမႈရရွိေစရန္လည္းေကာင္း ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အလွဴမဂၤလာ
ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကို က်င္းပၿမဲျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္တြင္ ေဆး႐ံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမိသားစု အမ်ားစုပါဝင္ေသာဆိုင္ခန္းမ်ားကို ၁၇.၁၂.၂၀၁၁တြင္ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကပါသည္။
အစဥ္အလာအရ ဆိုင္ခန္းမ်ားမွ ေရာင္းရေငြမ်ားႏွင့္ အရင္းပါေပါင္း၍ ေဆး႐ံုႀကီးသုိ႔ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါ
သည္။

ထိုလွဴဒါန္းမႈအစုစုတို႔၏ ဂုဏ္ျပဳပြဲႏွင့္ ေရစက္ခ်ပြဲကို ၁၁.၂.၂၀၁၂ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

 

ဝန္ထမ္းမ်ား လြတ္လပ္ေရးေန႔ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

 

 

 

 


 

ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆး႐ံုႀကီးသည္ ကုတင္ ၁၅၀ ဆန္႔ ေဆး႐ံုျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ စီမံ/ေဆး ဝန္ထမ္း
၃၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔ထားရပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေန႔လည္စာေကၽြးျခင္း၊ တူညီဝတ္စံုမ်ားခ်ဳပ္ေပးျခင္း၊
ေနရာအနီးအေဝးအလိုက္ ခရီးစရိတ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား အဆင့္အလိုက္ ေဆး႐ံုႀကီးပုိင္
အိမ္ခန္းမ်ား၌ ေနရာခ်ထားေပးျခင္း၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ခါ ေမလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ားတြင္ ဆုေၾကးေငြ
မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

 

 

 

 

 

 

 

ႏိုင္ငံေတာ္လြတ္လပ္ေရးေန႔တိုင္းတြင္လည္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ား ေပ်ာ္ပြဲ
႐ႊင္ပြဲမ်ား ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိရာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ၆၅
ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ကလည္း ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ားကလည္း အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္
ေပ်ာ္႐ႊင္စြာပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကၿပီး ဆုရရွိသူမ်ားအား ေဆး႐ံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္သည့္အျပင္
ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးအတြက္ ကံစမ္းမဲေဖာက္၍ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆး႐ုံႀကီး၏ နဝမအႀကိမ္ေျမာက္ ဝါတြင္း စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ
က်င္းပမည္

 

 

 

 

 

 

 

ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ႏွစ္စဥ္ ဝါတြင္း စုေပါင္း ေသြးလွဴဒါန္းပြဲမ်ား က်င္းပလာခဲ့ရာ ပထမ
အႀကိမ္မွ အ႒မအႀကိမ္ အထိ သံဃာေတာ္ (၁၉၃)ပါး၊ သီလ႐ွင္ (၁၄၄)ပါးႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္ (၁၀၆၂)ဦး၊
စုစုေပါင္း (၁၃၉၉)ဦးတို႔က ေသြးလွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ယခုနဝမအႀကိမ္ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲကို၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၄)ရက္၊စေနေန႔)တြင္ အဆိုပါေဆး႐ုံႀကီး
၏အလွဴေတာ္မဂၤလာခန္းမ၌ နံနက္(၈)နာရီမွစတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ပါ၍ ေသြးလွဴ႐ွင္မ်ားသည္ အဆိုပါ
ေဆး႐ုံႀကီး၏

(က) ျပင္ပလူနာဌာန (သံဃာ)           ဖုန္း - ၇၃၀၀၆၄၄၆၊
(ခ) ျပင္ပလူနာဌာန (သီလရွင္)           ဖုန္း - ၅၄၂၇၀၆၊
(ဂ) ျပင္ပလူနာဌာန (လူ ပုဂၢိဳလ္)         ဖုန္း - ၅၅၂၅၄၂၊
(ဃ) ေဆးရံုအုပ္ႀကီး                       ဖုန္း - ၅၅၈၄၃၄၊
(င) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး                      ဖုန္း - ၅၄၁၇၉၅၊ ၅၄၅၇၈၂ တုိ႕သုိ႕
၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ရက္ ညေန(၄)နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးႏုိင္ပါသည္။

ဇီ၀ိတဒါန သံဃာ့ေဆးရုံႀကီးတြင္ မ်က္စိေရာဂါ အထူးကုသေပးႏိုင္ၿပီ။

ဇီ၀ိတဒါန သံဃာ့ေဆးရုံႀကီးသည္ သာမန္အားျဖင့္ အေထြေထြ ေရာဂါကုေဆးရုံႀကီး ျဖစ္ေသာ္လည္း
ေစတနာ ဆရာ၀န္ႀကီး (၁၀၀) ေက်ာ္တြင္ အထူးကု ဆရာ၀န္(၉၀%) ေက်ာ္ပါရွိရာ ယင္း အနက္
မ်က္စိေရာဂါ အထူးကု ဆရာ၀န္ (၂၀) ဦးပါရွိပါသည္။

မ်က္စိအထူးကု ျပင္ပလူနာဌာနကို အစိုးရ ရုံးပိတ္ရက္မ်ားမွအပ တနလာၤေန႔မွ စေနေန႔မ်ားအထိ မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္ သံဃာသီလရွင္ လူပုဂၢိဳလ္အားလုံးကို စမ္းသပ္ၾကည့္ရႈ၍ ခြဲစိတ္ကုသရန္လိုအပ္ သူမ်ားကုိ တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ စေနေန႔မ်ားတြင္ ခြဲစိတ္ေပးျခင္း မ်က္ကပ္မွန္ (IOL) တပ္ဆင္ေပးျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

 

မ်က္စိ ခြဲစိတ္ကုသေပးျခင္း

မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္ သံဃာ သီလရွင္မ်ားအား အခမဲ့ ခြဲစိတ္ကုသ၍ မ်က္ကပ္မွန္ပါ လွဴဒါန္းေပးပါ သည္။ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုမူ ခြဲစိတ္ခ က်ပ္ ၈,၀၀၀/- သတ္မွတ္ထားၿပီး မ်က္ကပ္မွန္ (IOL) ႏွင့္ အျခား လုိအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုမူ ကိုယ္တိုင္၀ယ္ယူၾကရပါသည္။ ခဲြစိတ္ခႏွင့္ လိုအပ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အပါအ၀င္ က်ပ္ ၄၀,၀၀၀/- မွ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀/- သာကုန္က်ပါသည္။ နယ္မွ လာ၍ ညအိပ္ ေဆးရုံတက္ခြဲစိတ္ ကုသခံသူမ်ား အေနျဖင့္ ေဆးရုံတက္သည့္စရိတ္ေပးရန္ မလိုပါ။

 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါး လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အခမဲ့ခြဲစိတ္ကုသေပးျခင္း

လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ခြဲစိတ္ခ က်ပ္ ၈,၀၀၀/- ကုန္က်ခံႏိုင္သည့္ ၀င္ေငြမရိွ
သူမ်ား အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီမ်ား၏
ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ လာေရာက္ပါက မ်က္စိအထူးကုဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕ကစစ္ေဆးၿပီး (၅) ေပအတြင္း
မျမင္ပါက အခမဲ့ ခဲြစိတ္ေပးသည့္ျပင္ မ်က္ကပ္မွန္အပါအ၀င္ ကုန္က်စရိတ္အားလုံးကို လွဴဒါန္းလ်က္
ရွိပါသည္။ (၂၀၀၈)ခုႏွစ္ အတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ လူပုဂၢိဳလ္ (၇၃) ဦးအတြက္ ခြဲစိတ္ ကုန္က်စရိတ္
က်ပ္ သိန္း(၂၀) ေက်ာ္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ www.jivitahospital.org သို႔၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ၍ လွဴဒါန္းႏုိင္
ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

အုပ္ခ်ဴပ္ေရးအဖြဲ႔
ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ့ေဆးရုံႀကီး

 ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံုႀကီး
   
တည္ေနရာ - ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကုိယ့္မင္းခ်င္းလမ္း၊ အမွတ္(၃၈)၊ ရန္ကုန္တုိင္း။
တယ္လီဖုန္း - ၉၅၁-၅၅၇၇၃၃၊ ၅၄၁၇၉၅၊ ၅၄၅၇၈၂
အီးေမး(လ္)အမွတ္ - sanghahospital.sangha@gmail.com
ဖက္စ္ - ၉၅၁-၅၄၅၉၉၆
၀က္ဘ္ဆုိက္ - http://www.jivitahospital.org

Hospital Background | Management committee | present lay-out of the hospital | medical treatment | Social Services | Donation | Contact| Hospital Activities
Copyright © 1940 - 2016 Jivitadana Sangha Hospital. All rights reserved.